Zaprawa do wykonywania tynków

by admin 0 Comments
Zaprawa do wykonywania tynków

Zaprawy do wykonywania tynków mogą mieć różny skład, w zależności od rodzaju tynku i podłoża, na jakim jest wykonywany. Na przykład zaprawa cementowa na obrzutkę tynków wewnętrznych ma zwykle proporcje składników (cement : piasek) 1 : 2 do 1 : 4, zaś cementowo-wapienna 1:1:6 lub 1 : 2 : 10 (cement : wapno : piasek), zaprawa cementowo-wapienna do narzutów może mieć proporcje składników (cement : wapno : piasek) 1:1:9 lub 1 : 2 : 10, natomiast zaprawa wapienna na gładź tynku zwykłego z wapna hydratyzowanego (suchogaszonego) (wapno : piasek) 1:1 lub 1 : 2.

zaprawa do tynków

Korzystniejsze jest stosowanie do zapraw ciasta wapiennego, ale obecnie powszechnie używa się sproszkowanego wapna hydratyzowanego, znacznie łatwiejszego do transportu i magazynowania.
Przygotowanie zaprawy do wykonywania tynków powinno przebiegać według określonej procedury. Składniki zaprawy wapiennej (wapno i piasek) miesza się ręcznie aż do uzyskania jednolitej masy, a dopiero potem dodaje się wody. Przy mieszaniu mechanicznym (w mieszarce lub betoniarce) składniki dodaje się w kolejności: woda, piasek, wapno hydratyzowane i miesza do czasu uzyskania jednolitej masy.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>